Gemeenteraad

Zittingsdatum: 15/01/2020 20:00

Kleine zaal
 •  
  Mededelingen
  • Open gedeelte van de zitting
   • 2020_GR_00006 - Notulen van de Gemeenteraad van 18 december 2019. - Keuring
   • 2020_GR_00002 - Toelating voor het gebruik van bodycams, dashcams en dronecams op het grondgebied van de politiezone Kempenland. - Keuring
   • 2020_GR_00001 - Opheffing van een stuk buurtweg (Chemin nr. 59), Baan naar Bree 6 (VVO2019/0270). - Keuring
   • 2020_GR_00003 - Grondverwerving Hazeveld. Keuring van het wegtracé en grondafstand, Burkel 39-41-43 (VVO2019/0235). - Keuring
   • 2020_GR_00004 - Sint-Trudostraat: gebruiksovereenkomst parking met toegangsweg. - Keuring