Gemeenteraad

Zittingsdatum: 12/02/2020 20:00

Kleine zaal
 •  
  Mededelingen
  • Open gedeelte van de zitting
   • 2020_GR_00012 - Notulen van de Gemeenteraad van 15 januari 2020. - Keuring
   • 2020_GR_00011 - Goedkeuring jaarrekening 2018 door de gouverneur. - Kennisneming
   • 2020_GR_00009 - Wijziging delegatie dagelijks personeelsbeheer Stad en OCMW Peer. - Keuring
   • 2020_GR_00010 - Samenwerkingsovereenkomst S-Lim 'Een StadsApp voor de slimme regio'. - Keuring
   • 2020_GR_00008 - Ter beschikking stelling van Hoeve Vermeulen aan het onderwijs: voorstel huurovereenkomst met basisschool De mAgneet. - Keuring
   • 2020_GR_00014 - Borgstelling lening vzw Brueghelheem. - Keuring