Gemeenteraad

Zittingsdatum: 13/11/2019 20:00

Kleine Zaal
 •  
  Mededelingen
  • Open gedeelte van de zitting
   • 2019_GR_00167 - Notulen van de Gemeenteraad van 9 oktober 2019. - Keuring
   • 2019_GR_00150 - Inspectieverslagen Brandweer Hulpverleningszone Noord-Limburg 2019. - Kennisneming
   • 2019_GR_00147 - Rapport organisatiebeheersing 2018. - Kennisneming
   • 2019_GR_00158 - Policy Informatieveiligheid. - Keuring
   • 2019_GR_00148 - Opdrachthoudende Vereniging Fluvius: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019. - Keuring
   • 2019_GR_00149 - Fluvius Limburg: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019. - Keuring
   • 2019_GR_00159 - Cipal: algemene vergadering op 12 december 2019: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. - Keuring
   • 2019_GR_00162 - VitaS: algemene vergadering op 18 december 2019: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. - Keuring
   • 2019_GR_00160 - Pontes: algemene vergadering op 18 december 2019: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. - Keuring
   • 2019_GR_00168 - Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV): aanduiding vertegenwoordiging. - Keuring
   • 2019_GR_00169 - Fluvius Limburg: aanduiding vertegenwoordiging voor RvB en Regionaal Bestuurscomité Noord (RBC-Noord). - Keuring
   • 2019_GR_00170 - Dienstverlenende Intergemeentelijke Samenwerking (DISV) Noord-Limburg: aanduiding vertegenwoordiging. - Keuring
   • 2019_GR_00152 - Reprobel - Billijke vergoeding voor kopiëren uit auteursrechtelijk beschermde werken - Voorwaarden contract en afsluiten overeenkomst met Reprobel voor Stad Peer en Bibliotheek Peer. - Keuring
   • 2019_GR_00153 - Recht van opstal aan vzw sportvereniging Breugel. - Keuring
   • 2019_GR_00164 - Recht van opstal voetbalkooi door Pieter Brueghel Basisschool Grote-Brogel. - Keuring
   • 2019_GR_00156 - Recht van opstal Driekoningenplein Linde handelspand met appartementen. - Keuring
   • 2019_GR_00163 - Hersamenstelling GECORO. Voorstel benoeming effectieve leden en plaatsvervangers. - Keuring
   • 2019_GR_00161 - Vraag tot bijkomend overbruggingskrediet aan vzw Ontmoetingscentrum Kleine Brogel. - Keuring
   • 2019_GR_00151 - Concessieovereenkomst voor het uitbatingsrecht van de manege en cafetaria op de site Breugelhoeve. - Keuring
   • 2019_GR_00154 - Wijziging van de statuten van de interlokale vereniging Bossen van de Lage Kempen. - Keuring
   • 2019_GR_00157 - EVA Breugelhoeve vzw. Agenda van de Algemene Vergadering 18 november 2019. - Kennisneming
   • 2019_GR_00155 - Bosland: Jaarrekening 2018. - Keuring
   • 2019_GR_00172 - Toegevoegd agendapunt door onafhankelijk raadslid Smeets: Aanleg nieuw skatepark. - Keuring